Tiềm năng của đồng DCR Decred như thế nào? Đồng DCR Decred độc đáo ra sao?

 Tiềm năng của đồng DCR Decred  như thế nào? Đồng DCR Decred độc đáo ra sao?Điều gì làm Decred độc đáo?

Decred là một dự án sáng tạo vì nó đặt cược vào tính chất phi tập trung của công nghệ blockchain để ngăn chặn tình trạng bỏ phiếu độc quyền trong chính dự án. Một trong những mục tiêu chính của giao thức Decred là đảm bảo rằng tất cả những người nắm giữ DCR đều có quyền ra quyết định như nhau và các tổ chức lớn không thể xoay chuyển số phiếu ủng hộ họ.

Với việc giới thiệu tính năng bỏ phiếu của người giữ vé, Decred đảm bảo rằng những người có đủ DCR sẽ có cơ hội tham gia vào các cuộc bỏ phiếu liên quan đến tương lai và hoạt động của công ty/token. Decred cũng tạo ra một nền tảng bỏ phiếu chuyên dụng được gọi là Politeia, cho phép người dùng tham gia bỏ phiếu, gửi đề xuất và bắt đầu thảo luận.

Không chỉ vậy, để đảm bảo các quyền biểu quyết đó, Decred đang sử dụng một cơ chế đồng thuận kết hợp, kết hợp cả mô hình bằng chứng công việc (PoW) và bằng chứng cổ phần (PoS).

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn