Đồng DCR Decred có thực sự bảo mật hay không?

Đồng DCR Decred có thực sự bảo mật hay không?


Decred sử dụng kết hợp cơ chế đồng thuận PoW/PoS, kết hợp các tính năng của hai mô hình đồng thuận phổ biến nhất. Tiền điện tử sử dụng bằng chứng công việc (PoW) để khai thác các khối mới trên blockchain; tuy nhiên, các thợ đào chỉ nhận được 60% phần thưởng sau khi khai thác thành công.

Sự đồng thuận bằng chứng cổ phần (PoS) được sử dụng trong tổ chức bỏ phiếu và nó cho phép người dùng tham gia vào hệ thống bỏ phiếu của người giữ vé. Những người bỏ phiếu sử dụng sự đồng thuận PoS sẽ nhận được 30% phần thưởng khối.

10% phần thưởng khối còn lại được lưu trữ trong Kho bạc Decred. Decred thường xuyên tổ chức các cuộc thảo luận và biểu quyết về Politeia về cách sử dụng các khoản tiền từ Kho bạc Decred.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn